Iskolánkról

Hagyományunk több, mint kétezer-ötszáz évre tekint vissza – korunk Buddhája, Gautama Sziddhártha, a hercegből lett aszkéta az alapító. Tőle Mahákásjapa kapta meg a Tant máig emlékezetes módon.

Egy napon a Buddha a Keselyű bércen adott tanítást ezerkétszáz tanítvány előtt. Sokáig csendben ült a sziklán. A tanítványok már mozgolódni kezdtek, azt gondolták, valami nincs rendben. Ekkor a Buddha felemelt egy szál virágot, és felmutatta az egybegyűltek előtt.

Tanítványai értetlenül nézték. Egyedül Mahákásjapa mosolyodott el. Ahogy Buddha meglátta, így szólt:
- Rendelkezem az Igaz Tanítás Szemével, a Forma nélküli Igaz Formával, a Legmagasabb Nirvána Kapujával, melyet most átadok Mahákásjapának.

Ez volt a korunk első tanátadása, a zen tanítás kezdete.

 

Ez az átadás nem valamiféle misztikus, megfoghatatlan cselekedet, hanem a Tan, a megvilágosodás realizációja a tanítvány részéről valamint ennek felismerése és igazolása a tanító által. Ilyen módon, aki megkapja, az nem mást valósított meg, mint elődje: megtapasztalta valódi természetét, azt a név és forma nélküli lényeget, mely minden lény, minden név és alakzat sajátja.

Ezzel indul a zen mai napig élő hagyományvonala, mely a huszonnyolcadik pátriárkával, Bódhidharmával viszi a Tant Kínába. Ezért szokták Bódhidharmát zen első pátriárkájaként emlegetni. Tőle számolva a hatodik Hui Neng, aki kalandos módon kapta meg a Tant. Az ő idejében sok koreai szerzetes tanult Kínában, és többen visszatértek hazájukba a Lámpással, mely minden érzékekhez kötött lénynek világosságot hoz.

Hui Neng után jelent meg az öt iskola, melybol két nagy, a Szótó (Dzsó Dong) és a Rinzai (Im Dzse, Lin Csi), illetve egy kisebb, az Óbaku (Hwang Byok, Huang Pó) Japánba is eljutott.

Iskolánk alapítója, Szung Szán zen mester a  78. pátriárka a fent vázolt hagyományvonalban, mely kivonatosan alább látható, illetve letölthető.

A Kvan Um Zen iskola alapítója.

A koreai Csogje Rend 78-ik pátriárkája. Ko Bong zen mester tanátadása révén vált 22 éves korára a legfiatalabb koreai zen mesterré.

magyar