Iskolánkról

A Kvan Um Zen Iskola a koreai buddhista hagyomány része, amely több mint 2500 éves. Mestereinek hagyományvonala egészen a történelmi Buddháig (Sziddhártha Gautama Sákja, a hercegből lett aszkéta) vezethető vissza, aki elsőként Mahakásjapa nevű tanítványának adta át a Tant, A Dharmát, amelynek emlékezetes történetét idézi a Kwan Um Zen iskola által kétévente megszervezett "The whole word is a single flower" konferencia, és az azonos címmel megjelent koan gyűjtemény könyv is.

Az első tanátadás története

Egy napon a Buddha a Keselyű bércen adott tanítást ezerkétszáz tanítvány előtt. Sokáig csendben ült a sziklán. A tanítványok már mozgolódni kezdtek, azt gondolták, valami nincs rendben. Ekkor a Buddha felemelt egy szál virágot, és felmutatta az egybegyűltek előtt.

Tanítványai értetlenül nézték. Egyedül Mahákásjapa mosolygott. Ahogy Buddha meglátta, így szólt:
- Rendelkezem az Igaz Tanítás Szemével, a Forma nélküli Igaz Formával, a Legmagasabb Nirvána Kapujával, melyet most átadok Mahákásjapának.

Ez volt a korunk első tanátadása, a zen tanítás kezdete.

Ez az átadás nem valamiféle misztikus, megfoghatatlan cselekedet, hanem a Tan, a megvilágosodás realizációja a tanítvány részéről valamint ennek felismerése és igazolása a tanító által. Ilyen módon, aki megkapja, az nem mást valósított meg, mint elődje: megtapasztalta valódi természetét, azt a név és forma nélküli lényeget, mely minden lény, minden név és alakzat sajátja.

A zen gyökerei

Az első tanátadással indult el a zen mai napig élő hagyományvonala, amely a buddhizmus huszonnyolcadik pátriárkájával, a híres Bódhidharmával érkezett meg Kínába, ahol a taoista hagyomány hatására alakult ki a zen (kínában csan, koreában san néven nevzik a zent). Bódhidharma lett tehát a zen első pátriárkája. Tőle számolva a hatodik Hui Neng - az ő idejében sok koreai szerzetes tanult Kínában, és többen visszatértek hazájukba a Lámpással, mely minden érzékekhez kötött lénynek világosságot hoz.

Hui Neng után jelent meg az öt iskola, melybol két nagy, a Szótó (Dzsó Dong) és a Rinzai (Im Dzse, Lin Csi), illetve egy kisebb, az Óbaku (Hwang Byok, Huang Pó) Japánba is eljutott.

A Kvan Um Zen Iskola története

A Kvan Um Zen Iskola alapítója, Szung Szán zen mester, a  zen 78. pátriárkája, zen szerzetesként a koreai Csogje rend tagja. Ő volt az első koreai zen mester, aki nyugatra költözött, hogy ott tanítsa a Dharmát. Azzal a céllal érkezett ide, hogy elérhetővé tegye a zen buddhista gyakorlatot az egész világon.

A Kvan Um Zen iskola egy nemzetközi szervezet, amely ma már világszerte több mint 100 zen központból és gyakorló közösségből áll.

Az iskola szíve a mindennapi élet részeként integrálható rendszeres gyakorlat, amely során a zen tanítványok és a látogatók nemre és meditációs tapasztalatra való tekintet nélkül együtt meditálnak, együtt esznek és együtt dolgoznak. A Kvan Um Zen Iskola az első olyan hagyomány tehát, ahol férfiak és nők, világiak és szerzetesek közösen gyakorolják a Dharmát, hogy pillanatról-pillanatra fenn tudják tartani az együttérző és tiszta tudatot, és ezáltal segítsenek minden létezőn.

A Kvan Um Zen iskolában részt vehetsz egy rövid meditáció oktatáson, ahol megismerheted a formális gyakorlat alapjait, hasznos instrukciókat kapsz. A rendszeres meditációs alkalmak és az elvonulások keretében nyilvános előadásokon és workshopokon vehetsz részt, valamint a meditációs üléseken, buddhista szertartásokon és egyéni tanító beszélgetéseken az iskola zen mestereivel és tanítóival.

A magyarországi Kvan Um Zen közösség vezető tanítója Alma Potter JDPS (Dharma mester), aki évente többször is ellátogat hozzánk, emellett pedig rendszeresen meghívjuk a Kvan Um Zen Iskola már tanítóit is.

A Kvan Um Zen iskola alapítója.

A koreai Csogje Rend 78-ik pátriárkája. Ko Bong zen mester tanátadása révén vált 22 éves korára a legfiatalabb koreai zen mesterré.

magyar